Inżynier kontraktu

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO WSZYSTKICH BRANŻ.

Inżynier kontraktu działa zawsze w imieniu inwestora. To oferta, która zadowoliła wielu naszych klientów. Inżynier kontraktu w bezpośrednim kontakcie z inwestorem zapewnia kontrolę na wielu poziomach inwestycji. Gwarantuje bezbłędny, zakończony sukcesem przebieg całego przedsięwzięcia ze znaczną redukcją kosztów.

 

Inżynier kontraktu to zespół ekspertów, w skład którego wchodzą:

 • inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu
 • inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu
 • specjaliści zależni od charakteru projektu (np. specjalista od rozliczeń finansowych, obsługi prawnej itp.)

 

Zakres obowiązków inżyniera kontraktu:

 • Przygotowuje realizację inwestycji (odpowiada za harmonogramy pozyskiwania wykonawców na poszczególne zakresy robót, prac na budowie oraz odbiory)
 • Zarządza realizacją inwestycji: przekazuje wykonawcy dokumentację projektową oraz terenu budowy, dostarcza wielobranżowy zespół inżynierów z wymaganymi uprawnieniami, zapewnia nadzór inwestorski, reprezentuje inwestora na budowie oraz sprawdza jakość i ilość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych. Dokonuje odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Kontroluje terminowość i harmonogram robót oraz prowadzi ewidencję kosztów wraz z rozliczeniami pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Opracowuje opinie dotyczące wad robót budowlanych oraz ustala terminy ich usunięcia. Egzekwuje ewentualne kary umowne, opracowuje i dostarcza inwestorowi ostateczne rozliczenie finansowe budowy oraz sprawozdania z wykonanych robót na budowie. Zawiadamia organ nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego.
 • Przekazuje obiekt do użytkowania: uczestniczy przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym, dokonuje zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania (odbiór PSP, odbiór Sanepid, odbiór PINB). Uzyskuje prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

 

WAŻNIEJSZE OBIEKTY, REALIZOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ W FORMULE
INŻYNIERA KONTRAKTU

 • ROSSMANN SDP – Budynek Biurowy – Centrala Firmy – Łódź
 • ROSSMANN SDP – Budynek Biurowy –Regionalne Centrum Dystrybucyjne – Grudziądz
 • SCHÜCO INTERNATIONAL POLAND – Centrum Logistyczno – Administracyjne – Siestrzeń k. Nadarzyna
 • ROSSMANN SDP – Centrum Logistyczne – Etapy I – X – Łódź
 • Biowet – Drwalew – Magazyn Weterynaryjnych Produktów Leczniczych – Drwalew k. Grójca
 • ROSSMANN SDP – Automatyczny Magazyn Wysokiego Składowania z Kompletacją AKL (mini-load) – Łódź
 • ROSSMANN SDP – Automatyczny Magazyn Wysokiego Składowania HRL (High-bay) – Łódź
 • ROSSMANN SDP – Regionalne Centrum Logistyczne – Grudziądz
 • HARDING SAFETY POLAND – Hala Wieży Testów – Solec Kujawski
 • COFRESCO POLAND – Wewnętrzne Instalacje Do Linii Produkcyjnych oraz Podkonstrukcja pod Maszyny– Brodnica
 • LOTTE WEDEL – Magazyn Wysokiego Składowania – Warszawa
 • ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. ( Grupa Schneider) – Magazyn – Szczecinek